Lokalplan 0336

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Landsbyerne Ajstrup, Lillenor og Storenor
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0336 - Landsbyerne Ajstrup, Lillenor og Storenor

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.03.91 - 22.04.91) 
  Byrådets 1. behandling (15.05.91) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.05.91 - 24.07.91) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.03.92 - 18.05.92) 
  Byrådets 2. behandling (03.06.92) 
  Offentliggjort (15.07.92) 
  Tinglysning (18.08.92) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.