Lokalplan 0342

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Eksisterende boligområde ved Hedevej i Vejlby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0342 - Eksisterende boligområde ved Hedevej i Vejlby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (08.04.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.04.87 - 24.07.87) 
  Byrådets 2. behandling (02.12.87) 
  Offentliggjort (13.01.88) 
  Tinglysning (08.03.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.