Lokalplan 0344

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsejendom på hjørnet af Nørreport og Kystvejen
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0344 - Erhvervsejendom på hjørnet af Nørreport og Kystvejen

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.06.87 - 03.08.87) 
  Byrådets 1. behandling (12.08.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.09.87 - 28.10.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.03.88 - 21.03.88) 
  Byrådets 2. behandling (23.03.88) 
  Offentliggjort (20.04.88) 
  Tinglysning (01.07.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.