Lokalplan 0346

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Landsbyen Skejby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0346 - Landsbyen Skejby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.12.90) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.01.91 - 06.03.91) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.06.92 - 26.10.92) 
  Byrådets 2. behandling (04.11.92) 
  Offentliggjort (23.12.92) 
  Tinglysning (01.02.93) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.