Lokalplan 0347

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Landsbyen Spørring
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0347 - Landsbyen Spørring

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.05.89) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.06.89 - 02.08.89) 
  Ændringsforslag i nabohøring (05.10.89 - 19.10.89) 
  Byrådets 2. behandling (06.12.89) 
  Offentliggjort (17.01.90) 
  Tinglysning (07.03.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.