Lokalplan 0354

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.11.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.11.87 - 13.01.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (15.06.88 - 12.09.88) 
  Byrådets 2. behandling (05.10.88) 
  Offentliggjort (09.11.88) 
  Tinglysning (05.01.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.