Lokalplan 0367

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Hotel og kongrescenter ved Musikhuset
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0367 - Hotel og kongrescenter ved Musikhuset

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (02.12.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.12.87 - 11.04.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.05.88 - 30.05.88) 
  Byrådets 2. behandling (29.06.88) 
  Offentliggjort (27.07.88) 
  Tinglysning (19.08.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.