Lokalplan 0372

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0372 - Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.05.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.05.88 - 05.07.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (31.08.88 - 05.09.88) 
  Byrådets 2. behandling (14.09.88) 
  Offentliggjort (12.10.88) 
  Tinglysning (28.11.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.