Lokalplan 0378

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Citybebyggelse ved Badstuegade/Klostergade
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0378 - Citybebyggelse ved Badstuegade/Klostergade

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (31.08.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.09.88 - 16.11.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.04.89 - 05.06.89) 
  Byrådets 2. behandling (14.06.89) 
  Offentliggjort (12.07.89) 
  Tinglysning (31.08.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.