Lokalplan 0379

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde vest for Anelystvej mellem True og Viborgvej
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0379 - Erhvervsområde vest for Anelystvej mellem True og Viborgvej

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.11.90 - 10.12.90) 
  Byrådets 1. behandling (19.12.90) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (28.08.91 - 12.09.91) 
  Offentliggjort (23.10.91) 
  Tinglysning (20.12.91) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.