Lokalplan 0380

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Kolt Østervej
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0380 - Boligområde ved Kolt Østervej

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.02.89 - 13.02.89) 
  Byrådets 1. behandling (22.02.89) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.03.89 - 03.05.89) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.89) 
  Offentliggjort (09.08.89) 
  Tinglysning (13.09.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.