Lokalplan 0385

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ældreboliger ved Hejredalsvej i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0385 - Ældreboliger ved Hejredalsvej i Brabrand

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (14.02.90) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.02.90 - 25.04.90) 
  Byrådets 2. behandling (30.05.90) 
  Offentliggjort (20.06.90) 
  Tinglysning (01.08.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.