Lokalplan 0387

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0387 - Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.08.92) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.09.92 - 28.10.92) 
  Byrådets 2. behandling (02.12.92) 
  Offentliggjort (13.01.93) 
  Tinglysning (29.01.93) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.