Lokalplan 0393

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Eksisterende boligområde ved Tilst Vestervej og Lyngsvinget i Tilst



 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.08.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.08.88 - 19.10.88) 
  Ændringsforslag i nabohøring (08.05.89 - 22.05.89) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.89) 
  Offentliggjort (18.10.89) 
  Tinglysning (08.11.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.