Lokalplan 0395

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skovgårdsparken i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0395 - Skovgårdsparken i Brabrand

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.01.89) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.01.89 - 22.03.89) 
  Byrådets 2. behandling (10.05.89) 
  Offentliggjort (31.05.89) 
  Tinglysning (27.06.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.