Lokalplan 0399

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger og lav boligbebyggelse ved Fuldenvej/Kirkebakken i Beder 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.10.89) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.89 - 20.12.89) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (13.06.90 - 13.08.90) 
  Byrådets 2. behandling (15.08.90) 
  Offentliggjort (12.09.90) 
  Tinglysning (20.11.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.