Lokalplan 0402

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nyt bolig-, erhvervs- og offentligt område ved Koldkilde i Elev
Dokumenter

Deklarationsrids lp 402
Supplerende deklaration

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (16.05.90) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.05.90 - 25.07.90) 
  Byrådets 2. behandling (24.10.90) 
  Offentliggjort (21.11.90) 
  Tinglysning (23.08.91) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.