Lokalplan 0427

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Segaltvej i Løgten
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0427 - Boligområde ved Segaltvej i Løgten

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.12.90) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.01.91 - 06.03.91) 
  Byrådets 2. behandling (15.05.91) 
  Offentliggjort (03.07.91) 
  Tinglysning (22.10.91) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.