Lokalplan 502

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Axel Gruhns Vej i Holme
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

502 - Erhvervsområde ved Axel Gruhns Vej i Holme

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (28.04.93) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.05.93 - 07.07.93) 
  Byrådets 2. behandling (25.08.93) 
  Offentliggjort (22.09.93) 
  Tinglysning (07.10.93) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.