Lokalplan 503

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde vest for Mejlbyvej i Mejlby
Dokumenter

Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

503 - Boligområde vest for Mejlbyvej i Mejlby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.05.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.94 - 13.07.94) 
  Byrådets 2. behandling (26.10.94) 
  Offentliggjort (14.12.94) 
  Tinglysning (17.05.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.