Lokalplan 504

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Lystskovsområde ved Stadion Allé med Tivoli Friheden og Marselisborg-Hallen 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (23.02.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.03.94 - 04.05.94) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.08.94 - 27.09.94) 
  Byrådets 2. behandling (28.09.94) 
  Offentliggjort (09.11.94) 
  Tinglysning (07.01.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.