Lokalplan 506

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og offentligt område ved Ajstrupvej i Malling
Dokumenter

Supplerende deklaration til Lokalplan nr. 506

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

506 - Boligområde og offentligt område ved Ajstrupvej i Malling

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (16.06.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.06.94 - 07.09.94) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.11.94 - 12.12.94) 
  Byrådets 2. behandling (11.01.95) 
  Offentliggjort (15.02.95) 
  Tinglysning (27.02.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.