Lokalplan 507

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentligt formål ved Nørreport, Arkitektskolen i Aarhus 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.11.93) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.12.93 - 02.02.94) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (01.06.94 - 21.06.94) 
  Byrådets 2. behandling (22.06.94) 
  Offentliggjort (27.07.94) 
  Tinglysning (14.09.94) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.