Lokalplan 508

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål - Nyt Aarhus-værk m.m. - mellem Spanien og havnen 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.05.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.94 - 13.07.94) 
  Byrådets 2. behandling (31.08.94) 
  Offentliggjort (05.10.94) 
  Tinglysning (16.12.94) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.