Lokalplan 511

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Balticagade på Mellemarmen i Aarhus Havn
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

511 - Erhvervsområde ved Balticagade på Mellemarmen i Aarhus Havn

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (08.02.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.02.95 - 19.04.95) 
  Byrådets 2. behandling (31.05.95) 
  Offentliggjort (19.07.95) 
  Tinglysning (15.08.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.