Lokalplan 512

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Havkærvej/Viborgvej
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

512 - Erhvervsområde ved Havkærvej/Viborgvej

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (30.08.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.09.94 - 09.11.94) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.12.94 - 24.01.95) 
  Byrådets 2. behandling (25.01.95) 
  Offentliggjort (15.02.95) 
  Tinglysning (15.03.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.