Lokalplan 514

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Landsbyen Sabro
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

514 - Landsbyen Sabro

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (09.06.96) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.06.96 - 21.08.96) 
  Byrådets 2. behandling (18.12.96) 
  Offentliggjort (29.01.97) 
  Tinglysning (24.03.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.