Lokalplan 515

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Langelandsgade Kaserne og Forskerparken


Del af lokalplanen ophævet i henhold til lokalplan nr. 857

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (22.03.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.04.95 - 05.07.95) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.11.95) 
  Byrådets 2. behandling (06.12.95) 
  Offentliggjort (17.01.96) 
  Tinglysning (12.02.96) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.