Lokalplan 516

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjulbjergvej i Holme
Dokumenter

Supplerende deklaration til lokalplan nr. 516

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

516 - Boligområde ved Hjulbjergvej i Holme

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.08.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.08.94 - 19.10.94) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.11.94 - 12.12.94) 
  Byrådets 2. behandling (14.12.94) 
  Offentliggjort (18.01.95) 
  Tinglysning (03.03.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.