Lokalplan 517

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde mellem Randersvej og Graham Bells Vej i Skejby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

517 - Erhvervsområde mellem Randersvej og Graham Bells Vej i Skejby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (23.11.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.12.94 - 01.02.95) 
  Byrådets 2. behandling (17.05.95) 
  Offentliggjort (14.06.95) 
  Tinglysning (27.06.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.