Lokalplan 518

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til brug for Studstrupværket
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

518 - Område til brug for Studstrupværket

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (14.12.94) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.12.94 - 22.02.95) 
  Byrådets 2. behandling (22.03.95) 
  Offentliggjort (03.05.95) 
  Tinglysning (15.05.95) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.