Lokalplan 524

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

524 - Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (14.06.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.06.95 - 06.09.95) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.12.95 - 08.01.96) 
  Byrådets 2. behandling (24.01.96) 
  Offentliggjort (13.03.96) 
  Tinglysning (03.04.96) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.