Lokalplan 525

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Det gamle byområde i Skæring
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

525 - Det gamle byområde i Skæring

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.12.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.01.96 - 06.03.96) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.12.96 - 27.01.97) 
  Byrådets 2. behandling (05.02.97) 
  Offentliggjort (26.03.97) 
  Tinglysning (06.06.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.