Lokalplan 531

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


En ny bydel på centralværkstedsarealerne i Aarhus. Område til erhvervsformål, offentlige formål, boligformål og centerformål 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.12.95 - 19.12.95) 
  Byrådets 1. behandling (20.12.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.01.96 - 06.03.96) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.09.96 - 01.10.96) 
  Byrådets 2. behandling (02.10.96) 
  Offentliggjort (27.11.96) 
  Tinglysning (07.04.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.