Lokalplan 533

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ældreboliger ved Lystrup Centervej i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

533 - Ældreboliger ved Lystrup Centervej i Lystrup

 

Tidslinje

  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.01.97 - 21.01.97) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.02.97 - 02.04.97) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.07.97 - 12.08.97) 
  Byrådets 2. behandling (13.08.97) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.08.97 - 30.09.97) 
  Byrådets 2. behandling (01.10.97) 
  Offentliggjort (05.11.97) 
  Tinglysning (10.11.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.