Lokalplan 535

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved C. A. Thyregods Vej i Åbyhøj
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

535 - Boligområde ved C. A. Thyregods Vej i Åbyhøj

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.04.96) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.05.96 - 03.07.96) 
  Byrådets 2. behandling (14.08.96) 
  Offentliggjort (02.10.96) 
  Tinglysning (25.10.96) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.