Lokalplan 537

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Riis Skov og Klintegården 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (27.05.98 - 08.06.98) 
  Byrådets 1. behandling (17.06.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.07.98 - 23.09.98) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.12.98 - 15.02.99) 
  Byrådets 2. behandling (24.02.99) 
  Offentliggjort (14.04.99) 
  Tinglysning (12.05.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.