Lokalplan 538

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til erhvervsformål og rekreative formål (kolonihaver) ved Søftenvej og Randersvej i Skejby 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (30.04.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.05.97 - 09.07.97) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (01.10.97 - 27.10.97) 
  Byrådets 2. behandling (05.11.97) 
  Offentliggjort (10.12.97) 
  Tinglysning (10.02.98) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.