Lokalplan 542

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Karréudfyldning ved Skt. Knuds Torv med butikker og erhverv
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

542 - Karréudfyldning ved Skt. Knuds Torv med butikker og erhverv

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (22.05.96) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.06.96 - 31.07.96) 
  Ændringsforslag i nabohøring (15.10.98 - 01.11.98) 
  Byrådets 2. behandling (13.01.99) 
  Offentliggjort (24.02.99) 
  Tinglysning (30.01.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.