Lokalplan 546

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Holmskovvej i Malling
Dokumenter

Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

546 - Erhvervsområde ved Holmskovvej i Malling

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (21.10.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.11.98 - 30.12.98) 
  Byrådets 2. behandling (24.03.99) 
  Offentliggjort (19.05.99) 
  Tinglysning (02.07.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.