Lokalplan 547

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Parkeringshus m.v. ved Østergade, Schandorffstræde og Fiskergade 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.11.96 - 02.12.96) 
  Byrådets 1. behandling (18.12.96) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.01.97 - 05.03.97) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.06.98 - 19.10.98) 
  Byrådets 2. behandling (04.11.98) 
  Offentliggjort (30.12.98) 
  Tinglysning (21.01.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.