Lokalplan 549

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nord for Kirkebakken i Beder
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

549 - Boligområde nord for Kirkebakken i Beder

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.01.97 - 24.02.97) 
  Byrådets 1. behandling (05.03.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.03.97 - 14.05.97) 
  Byrådets 2. behandling (01.10.97) 
  Offentliggjort (12.11.97) 
  Tinglysning (18.05.98) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.