Lokalplan 550

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde syd for Råhøjvej i Stavtrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

550 - Boligområde syd for Råhøjvej i Stavtrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.11.96) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.12.96 - 29.01.97) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.04.97 - 21.04.97) 
  Byrådets 2. behandling (30.04.97) 
  Offentliggjort (11.06.97) 
  Tinglysning (23.07.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.