Lokalplan 554

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nyt boligområde ved Sabrovej og Astervej i Sabro
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

554 - Nyt boligområde ved Sabrovej og Astervej i Sabro

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (17.12.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.01.98 - 04.03.98) 
  Byrådets 2. behandling (27.05.98) 
  Offentliggjort (08.07.98) 
  Tinglysning (28.07.98) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.