Lokalplan 561

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål ved Nordre Ringgade, Trøjborgvej og Finsensgade 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (27.05.98 - 08.06.98) 
  Byrådets 1. behandling (17.06.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.07.98 - 02.09.98) 
  Byrådets 2. behandling (21.10.98) 
  Offentliggjort (25.11.98) 
  Tinglysning (04.02.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.