Lokalplan 563

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Forlængelse af Kolt Østervej til Kolt Skovvej i Hasselager-Kolt 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (16.04.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.05.97 - 02.07.97) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (27.05.98 - 22.06.98) 
  Byrådets 2. behandling (12.08.98) 
  Offentliggjort (07.10.98) 
  Tinglysning (10.02.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.