Lokalplan 564

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nord for Skæring Hedevej i Skæring
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

564 - Boligområde nord for Skæring Hedevej i Skæring

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (26.11.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.12.97 - 04.02.98) 
  Byrådets 2. behandling (17.06.98) 
  Offentliggjort (08.07.98) 
  Tinglysning (31.07.98) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.