Lokalplan 565

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

565 - Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (28.05.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.06.97 - 06.08.97) 
  Byrådets 2. behandling (22.10.97) 
  Offentliggjort (03.12.97) 
  Tinglysning (23.01.98) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.