Lokalplan 567

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til let erhverv, kontorer og lignende mellem Viby Ringvej og Tømmervejen i Viby 

Tidslinje

  Teknisk Udvalg (01.04.98 - 11.05.98) 
  Byråd 1. 1. gang (27.05.98) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.11.98 - 15.12.98) 
  Byrådets 1. behandling (16.12.98) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.01.99 - 10.03.99) 
  Ændringsforslag i nabohøring (21.05.99 - 16.07.99) 
  Nabohøring (02.11.99 - 16.11.99) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (05.01.00 - 24.01.00) 
  Byrådets 2. behandling (02.02.00) 
  Offentliggjort (15.03.00) 
  Tinglysning (30.03.00) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.