Lokalplan 572

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde syd Kirkebakken i Beder
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

572 - Boligområde syd Kirkebakken i Beder

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (03.12.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.12.97 - 18.02.98) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.06.98 - 31.08.98) 
  Byrådets 2. behandling (09.09.98) 
  Offentliggjort (04.11.98) 
  Tinglysning (26.01.99) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.